Thông tin dự án

Nhà máy Huntsman - KCN Amata Biên Hòa , Đồng Nai