Thông tin dự án

Nhà máy KoLon KCN Mỹ phước 3

z1287396372501_c7446453f7212755f2141172c0a00cfc.jpg

z1287396373676_9e06aa6def6d1eacf21f607f3661cbb4.jpg
z1287397204720_b48bdc1d1089de44f3d0d06fcb9d7157.jpg

z1287397204359_a1f6c0caa7bbd89aa9775775916f77b5.jpg